Samtykkeerklæring

1. Grunnleggende prinsipper

Personvern er spesielt viktig for oss hos Spareklubbnorge.com Som deltaker i våre konkurranser utviser vi maksimal forsiktighet i omgang med dine personlige opplysninger og sørger for en størst mulig grad av personvern. Vi forholder oss til definisjonene og kravene i personvernloven. Spareklubbnorge.com garanterer deg maksimal respekt for ditt privatliv og din personsfære/integritet. Les mer i våres personvernerklæring
Du har naturligvis til enhver tid mulighet til å tilbakekalle din godkjennelse. Dette gjøres ved at du sender en skriftlig beskjed til Spareklubbnorge.com, c/o Nordicleads OÜ, Narva maantee 5, Tallin, Estland. Alternativt kan du sende en e-mail til vår kundeservice på følgende adresse: info@nordic-leads.com

Dine personopplysninger blir utelukkende innsamlet og bearbeidet når du ønsker å delta i vår konkurransen/e. For at vi skal kunne gjennomføre pengespillene, samt i gitte tilfeller kunne informere deg om din gevinst og sikre at du mottar din gevinst, trenger vi fra deg bl.a. følgende opplysninger (i det etterfølgende omtalt som “Innholdsopplysninger”) som etterspørres i skrivefeltene i trinn 3 och 5:

Ditt fullstendige og korrekte navn. (Trinn 3)
Din fullstendige og korrekte epostadresse.(Trinn 3)
Din fullstendige og korrekte postadresse, inkludert angivelse av land.(Trinn 5)
Ditt fullstendige og korrekte telefonnummer, samt(Trinn 3 og 5)
Din fullstendige og korrekte fødselsdato.(Trinn 5)
Innholdsopplysningene blir i den forbindelse lagret på egne servere hos Spareklubbnorge.com’s tjenesteleverandør. Utover lagringen skjer databehandlingen utelukkende hos oss og vare tjenesteleverandør på server innen EU / ESS.

Deltakeren gir sitt samtykke til at Spareklubbnorge.com kan offentliggjøre vedkommendes fulle navn, samt bosted i gevinsttilfeller.

2. Anvendelse av opplysningene
a. Deltakelse i konkurransen/e
De personopplysningene som samles inn og bearbeides av oss blir i første rekke benyttet til avviklingen av konkurransen/e. I den forbindelse garanterer vi naturligvis at samtlige anvendelige personvernregler og din integritet overholdes. Dette i henhold til personvernloven.

Ellers tjener vår databehandling generelt til å forbedre vårt tilbud såvel som dets sikkerhet, hvorved ingen personopplysninger blir bearbeidet. Denne bearbeidingen foregår anonymt.

Med forbehold for punkt 2 b) gir vi personopplysninger kun videre til tredjepart når og i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføringen av din bestilling, når vi er rettslig forpliktet til dette, eller når det måtte være nødvendig for å overholde våre generelle avtalevilkår eller andre overenskomster som er inngått med deg som bruker, samt våre rettigheter og fordringer. I tilfelle dine personopplysninger skulle bli gitt videre til formål som ikke er nevnt i denne samtykkeerklæring vil vi i hvert enkelt tilfelle skriftlig be om ditt samtykke. Dersom du ikke er inneforstått med dette vil overføringen selvsagt ikke finne sted.

b. Godkjennelse til mottak av ytterligere opplysninger (reklame)

Hvis du aktivt gir ditt samtykke kan partnere oppført her kontakte deg med tilbud og markedsføring for forskjellige produkter og tjenester per e-post. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til denne markedsføring ved å sende en e-post med ditt navn til info@nordic-leads.com. Deltakelse i konkurransen krever ikke kjøp av produkter / tjenester fra partnerne som er vist i konkurransen. Deltakelse i konkurransen er derfor gratis og uten andre forpliktelser.

Utfyllende opplysninger bestemmes i en s.k. samtykkeerklæring som du kommer med ovenfor oss eller ovenfor de av våre partnere og sponsorer som blir nevnt i her. Dette i forbindelse med deltakelsen i konkurransen/e og hvis rekkevidde vi i hvert enkelt tilfelle informerer deg transparent og omfattende om. På bakgrunn av denne samtykkeerklæringen vil du i fremtiden bli informert om produkter og tjenesteytelser pr. e-mail, av oss og/eller de av våre partnere som uttrykkelig blir nevnt her.

Ved å delta i våre konkurranser er du innneforstått med at du kan motta informasjon i form av direktemarkedsføring via telefon fra oss og våre partnere, selv om man er reservert mot telefonsalg i Brønnøysund registeret. Dette gjelder bare når du aktivt godkjenner dette ved å klikke i en avkrysningsrute for hver partner separat i forbindelse med innsending av adresseinformasjon i trinn 5 i konkurransen.

Hvis du aktivt gir din godkjenning i trinn 3 og 5, kan følgende partnere kontakte deg med et tilbud på telefon:

Talkmore AS

Allente AS

Hurum Kraft AS

OneCall AS

Nutriment AS

Dette gjelder bare når du aktivt godkjenner dette ved å klikke i en avkrysningsrute for hver partner separat i forbindelse med innsending av adresseinformasjon i trinn 3 eller 5 i konkurransen.

Vi poengterer at de kommunikative tiltakene som ble nevnt i forrige avsnitt vil inneha reklamekjennetegn. Det vil bli reklamert for varer og tjenesteytelser fra oss og våre partnere i ulike bransjer.

Med ditt samtykke blir ditt navn, din adresse, ditt telefonnummer og din e-mailadresse benyttet for tilsendelse av informasjoner til deg. Videre gir du din godkjennelse til at vi gir dine innholdsopplysninger videre til tredjepart, som fra tid til annen kan kontakte deg i samsvar med det godkjennelsen som har blitt gitt.

3. Opplysninger, korreksjon, sletting, sperring
Ved skriftlig forespørsel kan vi til enhver tid gi deg informasjoner om hvilke personopplysninger som er lagret om deg og til hvilket formål, samt opplysninger om hvilke mottakere og hvilke kategorier av mottakere som disse opplysningene har blitt gitt videre til. Du har dessuten til enhver tid mulighet til å la dine personopplysninger sperres eller slettes av oss. Unntatt fra dette er utelukkende de opplysningene som vi er rettslig forpliktet til å oppbevare. Å trekke samtykket påvirker ikke lovligheten av den behandling som allerede er foretatt etter at samtykket ble gitt. Vi behandler opplysningene om deg så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Opplysningene blir deretter slettet, med mindre vi i henhold til lov er pliktige til fortsatt å ta vare på opplysningene.

4. Informasjonskapsler 

Les her for mer informasjon om informasjonskapsler o.l.

5. Endringer / tillegg

Annonsøren vil kunne endre denne samtykkeerklæring, spesielt hvis det oppstår nye lov eller bransjeavtaler som innebærer at annonsøren bør endre dette, eller hvis annonsøren anser det berettiget til å endre dette av andre grunner.

©2023, Spareklubbnorge

6. Företagsinformation
Nordicleads OÜ ( Registrerat varumärke Spareklubbnorge.com )
Registreringsnummer: 14374572
Narva maantee 5, Tallin, Estland
info@nordic-leads.com